Test

Ogłoszenie – 22 grudnia 2020 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BZK ALCO SPÓŁKA AKCYJNA za okres od 01.01.2020 r. do 01.11.2020 r.

Ogłoszenie – XX xxxxxxx XXXX r.

Informacja nt. Strategii Podatkowej rok XXXX.