Ogłoszenia

Ogłoszenie – 20 grudnia 2023 r.

Informacja nt. Strategii Podatkowej rok 2022 r.

Ogłoszenie – 19 grudnia 2022 r.

Informacja nt. Strategii Podatkowej rok 2021 r.

Ogłoszenie – 28 grudnia 2021 r.

Informacja nt. Strategii Podatkowej rok 2020 r.

Ogłoszenie – 22 grudnia 2020 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BZK ALCO SPÓŁKA AKCYJNA za okres od 01.01.2020 r. do 01.11.2020 r.