Kontakt

 • Office

  • BZK ALCO S.A.
  • ul. Połczyńska 97A
  • 01-303 Warsaw

   

  • „Janików” Plant of
   Alcoholic Products
  • Janików, 26-900 Kozienice
  • tel.: 48 614 26 16 wew. 134
  • fax: 48 614 26 76
  • e-mail: bzk_alco@bzk.pl

Regon: 364675687 PKD: 1101Z NIP: 5223065306

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000628181

Wysokość kapitału zakładowego i opłaconego w całości 112.000,00 PLN

 

Masz pytania, chcesz nawiązać z nami współpracę skontaktuj się z jednym z naszych Regionalnych Koordynatorów Sprzedaży:

Artur Drzewicki, 607 238 623, drzewicki_a@bzk.pl (podkarpackie, małopolskie, lubelskie, śląskie)

Przemysław Kaczorek, 607 238 495, kaczorek_p@bzk.pl (mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie)

Łukasz Kamiński, 607 237 261, kaminski_l@bzk.pl (lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie)

Wiesław Koch, 607 238 536, koch_w@bzk.pl (wielkopolskie, kujawsko-pomorskie)

Małgorzata Kuks, 785 297 354, kuks_m@bzk.pl (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)

Łukasz Trzciński, 607 238 267, trzcinski_l@bzk.pl (łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie)